contacto


Central telefónica: 2226-5185
Teléfonos de emergencias: 8817-9698 / 8887-3237
Telefax: 2286-2338
Correo administrativo: trasaguasa@trasagua.net
Correo contabilidad: info@trasagua.net
Correo gerencia: trasagua@ice.co.cr